परीस — ” ऐसी अक्षरे मेळवीन !”

अगदी सातवी आठवीत येईपर्यंत सुशि, शरदचंद्र वालिंबे, सुभाष शहा, गुरुनाथ नाइक इथपासुन ते वेदप्रकाश शर्मा, सुरेंद्र मोहन भारती, मेजर बलवंत , ओमप्रकाश शर्मा प्रभुतीची ओळख झालेली होती. त्यामुळे आमच्या वाचनाच्या आवडी-निवडी सुद्धा तश्याच झालेल्या. नाही म्हणायला फ़ाफ़े, फेलूदा आणि अधुन मधून गोट्या, एलिस, पिनाकियो, गलिव्हर, टारझन असायचे जोडीला (यांची भेट कुर्डवाडीच्या नगर वाचनालायात झालेली – […]… Continue reading परीस — ” ऐसी अक्षरे मेळवीन !”

That…One emotion! — The Enigma Of Herself!!

A uniquely amazing imagination came into my way while I was calmly seated in a movie hall. We ‘Indians’ have a tremendous unity when it comes to watching a sporty film together. People titillate on jocular scenes, they start applauding and whistling. I never felt that it was annoying rather it always creates a sense… via… Continue reading That…One emotion! — The Enigma Of Herself!!

अद्वितीय आयुर्वेद..! — अवती भवती

हायडलबर्ग हे जर्मनीतलं तसं लहानसं गाव. अवघ्या दीड लाख लोकवस्तीचं. मात्र हायडलबर्ग प्रसिध्द आहे ते शिक्षणाचं माहेरघर म्हणूनही. युरोपातलं पाहिलं विद्यापीठ याच शहरात सुरु झालं, सन १३८६ मध्ये. या हायडलबर्ग शहरात, शहराजवळच, एका पर्वती सारख्या टेकडीवर बांधलेला किल्ला आहे. या किल्ल्याला ‘हायडलबर्ग कासल’ किंवा ‘श्लोस’ म्हणूनही ओळखला जातो. (जर्मनीत किल्ल्याला ‘कासल’ किंवा ‘श्लोस’ म्हटलं जातं). […]… Continue reading अद्वितीय आयुर्वेद..! — अवती भवती

My mum, the pilot

A story of real brave Indian lady

Hey Loons

Once upon a time, a little girl was told that women shouldn’t fly airplanes …

I grew up knowing ‘mum flew planes’. This was one of a series of simple facts in my childhood: my sister and I were born in London; our parents came from India; dad sang; mum flew.

She told us stories about her teenage flying days ‘looping the loop’ above the clouds and performing steep dives towards the ground. She’d show us her album filled with old sepia photos of her standing proudly next to a small airplane.

The logbook pages had rows of handwritten entries of all her flights, each a flying adventure and she spoke about them with excitement and emotion, tinged with a hint of longing to be up amongst the clouds again.

Our mum, Dhira Chaliha, got her flying wings in 1961, at the age of 21, in India and to us as…

View original post 1,277 more words

आपण नेहमी जी “अज़ान” ऐकतो त्याचा अर्थ आहे तरी काय?

मुस्लिम धर्माविषयी भारतीय जनमानसात अनेक समज गैरसमज आहेत. मुस्लिमच नव्हे तर सर्वच धर्माचे जास्तीत जास्त ज्ञान मिळवणे हाच यावरचा उपाय आहे. त्यासाठीच खालील पोस्ट रिब्लॉग करीत आहे.

मराठी मुस्लिम

आपण नेहमी जी “अज़ान” ऐकतो त्याचा अर्थ आहे तरी काय?
——————————————————

अल्लाहु अकबर| अल्लाहु अकबर||
परमेश्वर “सर्वश्रेष्ठ” आहे
परमेश्वर “सर्वश्रेष्ठ” आहे

अश्हदु अल् ला इलाहा इल् लल-लाह् |अश्हदु अल् ला इलाहा इल् लल-लाह्||
मी ग्वाही देतो त्याच्या शिवाय कोणीही “पुज्यनीय” नाही
मी ग्वाही देतो त्याच्या शिवाय कोणीही “पुज्यनीय” नाही

अश्हदु अन् न मुहम्मदुर्र रसुलुल्लाह|अश्हदु अन् न मुहम्मदुर्र रसुलुल्लाह||
मी ग्वाही देतो मुहम्मद (स.) (त्याचे) पैगंबर आहेत
मी ग्वाही देतो मुहम्मद (स.) (त्याचे) पैगंबर आहेत

हैय्या अलस्सलाह्| हैय्या अलस्सलाह्||
या “नमाज” कडे
या “नमाज” कडे

हैय्या अलल् फ़लाह्| हैय्या अलल् फ़लाह्||
या “सौख्य/ यश / हिता” कडे
या “सौख्य / यश / हिता” कडे

अल्लाहु अकबर| अल्लाहु अकबर||
परमेश्वर “सर्वश्रेष्ठ” आहे
परमेश्वर “सर्वश्रेष्ठ” आहे

ला इलाहा इल लल् लाह|
त्याच्या शिवाय कोणीही “पुज्यनीय” नाही

View original post

तुझा धर्म कोणता ?

हा माझा प्रश्न आहे तुला?  आणि त्याचे उत्तरही हवे आहे तुझ्याकडून ! मी हे केवळ जन्माने आपण कोणत्या धर्माचे आहोत याविषयी बोलत नाही. तो धर्म तर आहेच, पण धर्म म्हणजे आपण आपल्या जगण्यासाठी ठरविेलेेले एक सूत्र, जे आपण कधीही सोडत नाही. असा तुझा धर्म कुठला हे जाणून घेण्यात मला रस आहे. तुझं उत्तर ह्या पोष्टखालील… Continue reading तुझा धर्म कोणता ?