३ ऑगस्ट

ते पंधरा दिवस / ३ आजचा दिवस हा महाराजा हरीसिंह यांना भेटण्याचा होता. या संबंधीचे औपचारिक पत्र, काश्मीर संस्थानाचे दिवाण, रामचंद्र काक यांनी गांधीजींच्या श्रीनगर मधे आगमन झाल्याच्या दिवशीच दिलेले होते. आज ३ ऑगस्ट ची सकाळ गांधीजींसाठी नेहमी सारखीच होती. ऑगस्ट महिना असला तरी किशोरीलाल सेठी यांच्या घरी तशी बऱ्यापैकी थंडी होती. आपल्या रोजच्या दिनक्रमाप्रमाणे […]… Continue reading ३ ऑगस्ट

the forgotten qutb shahi royal tombs of hyderabad — rama arya’s blog

The first thing I noticed about Hyderabad, a 400-year-old city on the banks of the River Musi in the Deccan, was the colour of its grass. It is a deep shamrock green awash with light. I had not seen such a green elsewhere in my travels. I wonder if Mohammed Quli Qutb Shah, fifth ruler […]… Continue reading the forgotten qutb shahi royal tombs of hyderabad — rama arya’s blog